WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN & PRIVACY

1. Inleiding

Rivertours besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en communicatiekanalen. Wij streven ernaar dat alle informatie juist, begrijpelijk en nauwkeurig is. Rivertours verplicht zich ertoe uw privacy te beschermen en neemt haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van klantinformatie heel serieus. We zullen duidelijk en transparant zijn over de informatie die we verzamelen en wat we met die informatie zullen doen.

2. Aansprakelijkheid

Door het gebruik van onze site wordt u geacht akkoord te gaan met deze gebruikersovereenkomst en deze te kennen.

3. Ons privacy beleid

Ons huidige privacybeleid beschrijft de volgende elementen:

 • Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen en verwerken in verband met uw relatie met ons als klant en uw gebruik van onze website, mobiele applicaties en online diensten;
 • Waar we gegevens vandaan halen;
 • Wat we met deze gegevens doen;
 • Hoe we gegevens opslaan;
 • Aan wie we gegevens overdragen/vrijgeven;
 • Hoe wij omgaan met uw gegevensbeschermingsrechten;
 • En hoe we ons houden aan de regels voor gegevensbescherming.

 • Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot u waarmee wij u kunnen identificeren, zoals uw naam, contactgegevens, reserveringsnummer, betalingsgegevens en informatie over uw toegang tot onze website.

  We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u bij ons boekt, een myRivertours-account aanmaakt, onze website en/of app en andere websites gebruikt die toegankelijk zijn via onze website en/of app, deelneemt aan een enquête of wedstrijd of wanneer u contact met ons opneemt.

  4.We kunnen de volgende categorieën informatie verzamelen:

  a. Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, credit/debitkaart of andere betalingsgegevens;

  b. Informatie over uw gebruik van onze website en/of App;

  c. Informatie die u met ons deelt via brieven, e-mails, chat, telefoongesprekken en sociale media;

  d. uw IP-adres;

  5. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  a. Het bieden van producten en diensten die u aanvraagt: we gebruiken de informatie die u ons geeft voor het uitvoeren van de diensten waar u om hebt gevraagd.

  b. Contact met u opnemen in geval van een wijziging of annulering: we kunnen u informatie sturen over de diensten waar u om gevraagd hebt en over eventuele wijzigingen in deze diensten. Deze berichten zijn niet gemaakt voor marketingdoeleinden en u kunt zich er niet voor afmelden (opt out).

  c. Verificatie/screening van uw creditcard of andere betaalkaart: we gebruiken uw betalingsgegevens voor boekhoudkundige, factureringsdoeleinden.

  d. Administratieve of juridische doeleinden: we kunnen uw gegevens gebruiken voor statistische en marketinganalyse, systeemtesten, klantenquêtes, onderhoud en ontwikkeling, of om een geschil of claim af te handelen.

  e. Veiligheid, administratieve doeleinden, misdaadpreventie/detectie: we kunnen uw informatie verstrekken aan overheidsinstanties of handhavingsinstanties om te voldoen aan wettelijke vereisten.

  f. Communicatie met de klantenservice: we gebruiken uw gegevens voor het beheer van onze relatie met u, als onze klant, en om onze diensten en uw ervaring met ons te verbeteren.

  g. Marketing: indien u zich hiervoor specifiek inschrijft gebruiken wij uw gegevens voor het toesturen van reclame en nieuwsbrieven.

  Wij zullen alleen uw persoonlijke gegevens verwerken daar waar we een wettelijke basis hebben om dit te doen. De wettelijke basis hangt af van de redenen waarom we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld en waarvoor we deze moeten gebruiken.
  In de meeste gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor het verwerken van uw boeking, bij het aangaan van onze vervoersovereenkomst en het uitvoeren van dat contract met u.
  We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor een of meer van het volgende:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Ter bescherming van uw vitale belangen of die van iemand anders (bijvoorbeeld in geval van een medische noodsituatie);
 • Het is in onze legitieme belangen voor het werken als boekingskantoor (bijv. voor administratieve doeleinden).

 • 6. Bewaartermijnen en leeftijd

  Alleen kinderen van 16 jaar of ouder kunnen hun eigen toestemming geven. Voor kinderen onder deze leeftijd is toestemming van de ouders of wettelijke voogden vereist.

  We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Om de juiste bewaarperiode te bepalen, houden we rekening met de mate, aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we deze verwerken en of we deze doelen via andere middelen kunnen bereiken.

  We moeten ook rekening houden met perioden waarvoor we persoonlijke gegevens wellicht moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om klachten of vragen af te handelen en voor de bescherming van onze wettelijke rechten in geval van een claim.

  Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen. We zullen ook bepalen of en hoe we in de loop van de tijd de persoonlijke gegevens die we gebruiken kunnen beperken, en zo mogelijk, uw persoonlijke gegevens anonimiseren, zodat deze niet langer kunnen worden gekoppeld aan u of u kunnen identificeren, in welk geval we deze informatie zonder verdere kennisgeving aan u kunnen gebruiken.

  7. Beveiligingsmaatregelen

  We volgen strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonsgegevens en om deze te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De gegevens die u aan ons verstrekt worden beschermd met SSL-technologie (Secure Socket Layer). SSL is de standaardmethode voor het coderen van persoonlijke gegevens en creditcardgegevens zodat deze veilig over het internet kunnen worden verstuurd.

  We kunnen uw informatie overdragen aan vertrouwde derde partijen voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We eisen van alle derde partijen dat zij passende technische en operationele beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake regels voor gegevensbescherming.

  8. Bewerkers

  Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden voor volgende doeleinden:

  a. Overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties, wettelijke verplichting;

  b. Vertrouwde serviceproviders en leveranciers, verwerking in functie van onze activiteiten;

  c. Credit- en debetkaartmaatschappijen die uw betalingen aan ons faciliteren en anti-fraude screening, die mogelijk informatie over uw betaalmethode en boeking nodig heeft om de betaling te verwerken of om de veiligheid van uw betalingstransactie te garanderen;

  d. Juridische en andere professionele adviseurs, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties, om onze wettelijke rechten te handhaven.

  9. Cookies

  Deze website maakt gebruik van cookies om ons in staat te stellen onze service aan u te verbeteren en om bepaalde functies aan te bieden (Google Analytics).

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst via uw webbrowser om ons in staat te stellen uw browser te herkennen en ons te helpen bij het traceren van bezoekers aan onze site zodat wij producten en diensten hierop kunnen aanpassen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar als u wilt, kunt u deze browserinstellingen wijzigen door cookies te accepteren, af te wijzen en te verwijderen. De "help"-sectie op de werkbalk van de meeste browsers kunnen u helpen hoe u voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe de browser u kunt laten weten wanneer u een nieuw cookie ontvangt of hoe u deze helemaal kunt uitschakelen. Als u ervoor kiest om deze instellingen te wijzigen, kan het zijn dat bepaalde functies niet werken. De cookies die we gebruiken nemen geen andere opgeslagen informatie op uw computer waar.

  Voor meer informatie over cookies en hoe u kunt voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd, bezoek de volgende website: www.allaboutcookies.org.

  10. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

  a. Via ons contactformulier of per brief kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Rivertours zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. Als Rivertours uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

  b. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u eveneens contact opnemen. Rivertours zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze administratie en via ons contactformulier.

  11. Herziening

  Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in het beleid worden meegedeeld door publicatie op onze website.

  Onze schepen

  De Rivertours schepen kunnen 30 tot 300 genodigden verwelkomen voor een evenement, een feest, een uitstap,... Elk schip heeft zijn eigen sfeer, kader en inrichting en is uitgerust met bar, audio- en multimedia apparatuur. Varen kan vanuit verschillende opstapplaatsen, met of zonder catering.

  Verdi

  Verdi

  Mozart

  Mozart

  Vivaldi

  Vivaldi

  Katima

  Katima

  De Ark

  Ark