Opstapplaatsen

Scheldeland

De Schelde is de belangrijkste slagader van Vlaanderen. Ze is van onschatbaar belang voor zowel de economie, de cultuur als de natuur.
De rivier ontspringt in het noorden van Frankrijk in Gouy-Le-Catelet op het plateau van Saint-Quentin, 95m boven de zeespiegel. Het is een kleine bron, die eerst een beekje vormt en gevoed wordt door andere beekjes en zijrivieren. Al die beken en rivieren die de Schelde voeden, vormen samen met de Schelde het Scheldebekken. Als de Schelde België binnenkomt, is het niveauverschil met de zee gedaald tot 16m hoogte.
Tot Gent varen we op de Bovenschelde. Na Gent verandert haar naam in Zeeschelde. Vanaf dat ogenblik is de rivier al een beetje zee, de getijden zijn voelbaar tot in Gent en er is geen enkele stuw of andere hindernis meer tot aan de zee. Voorbij Antwerpen komt ze stilaan in Nederland en wordt ze Westerschelde genoemd. Ter hoogte van Vlissingen mondt de Schelde uit in de Noordzee.

Het ongewone aan de Schelde is dat de getijdenbeweging heel diep landinwaarts waarneembaar is. Ook in haar bijrivieren Durme, Rupel, Kleine en Grote Nete, Dijle en Zenne is het getij actief. Op de Dender wordt het getij tegengehouden door een stuw en sluis in Dendermonde.

De schorren en slikken die door de getijden ontstaan op de Scheldeoevers zijn op heel wat plaatsen beschermd natuurgebied. Het Schelde-estuarium herbergt een heel rijke flora en fauna. Het Scheldeland tussen de monding van de Rupel en de Dender wordt beschouwd als een van de mooiste rivierlandschappen van ons land. Varen op dit deel van de Schelde is dan ook een bijzondere belevenis.
De Schelde is natuurlijk ook een belangrijke scheepvaartroute voor de af- en aanvoer van en naar de havens van Antwerpen, Vlissingen, Terneuzen en zelfs Gent en Brussel. Neemt u deel aan onze boottochten vanuit Antwerpen, dan zullen tijdens het varen meerdere zeer grote zeeschepen u vaarroute kruisen.

Aan de oevers van de Schelde ontstonden ook tal van rijke steden die getuigen van de hoogstaande kwaliteit en verfijndheid van de oude Vlaamse cultuur. Tijdens onze dagtochten combineren we het varen met gegidste bezoeken aan verschillende van deze historische centra, maar ook nieuwe monumenten zoals het 'MAS, museum aan de stroom' staan op het programma. Antwerpen, Rupelmonde, Temse, Dendermonde en Gent zijn maar enkele van de centra waar u keer op keer nieuwe ontdekkingen doet.

OpstapplaatsenBrusselBrabantenHenegouwen

De Dender

De Dender is één van onze meest idyllische rivieren. Zij doorkruist natuurgebieden, maar stroomt ook dwars door de centra van belangrijke historische steden als Geraardsbergen, Ninove en Aalst. Alleen bij de monding te Dendermonde werd de rivier buiten de stad geweerd. De getijdesluis van Dendermonde scheidt de Dender sedert 1978 van de getijgevoelige Zeeschelde, waardoor er geen getijden meer zijn op de Dender.

De Dender zoekt al meanderend haar weg door het landschap. Tijdens het varen ontdekt u laaggelegen meersen, met afwisselend natuurlijke moerasgebieden en populierenaanplantingen. Oorspronkelijk was de Dender een sterk kronkelende rivier met wisselend waterpeil. Meestal is ze rustig, maar na een zware regenval kan het water razendsnel stijgen en heel hard stromen. Vandaar de naam 'Tanara', de bruisende, die de Kelten aan de Dender gaven. Die wispelturigheid heeft men altijd proberen beheersen. Varen bij zeer sterke stroming blijft evenwel verboden en om de Dender in de zomer bevaarbaar te maken, werden 12 sluizen en stuwen gebouwd om het waterpeil voldoende hoog te houden. Deze oude, nog met de hand bediende sluizen dragen bij tot de charme van de Dender. Als toetje legden de oude, monumentenrijke steden fietspaden en mooie openbare ruimtes aan langs het water. Maar de Denderstreek bezit vooral veel natuurschoon en de aantrekkingskracht van deze meanderende rivier te midden van veel groen is zeer groot. Varen op de Dender is dan ook een bijzonder aangename vrijetijdsbesteding.

Onze schepen

Onze schepen kunnen 20 tot 350 genodigden verwelkomen voor een feest, teambuilding, uitstap, seminarie...
In het kader van de Corona-maatregelen beperken we de capaciteit van de schepen tot minder dan de helft, zodat ‘social distancing’ gerespecteerd kan worden. Aan boord worden ook handgel en informatiepanelen met duidelijke veiligheidsinstructies voorzien. Elk schip heeft zijn eigen sfeer, kader en inrichting en is uitgerust met bar, audio- en multimedia apparatuur. Varen kan vanuit verschillende opstapplaatsen, met of zonder catering.

Verdi

Verdi

Mozart

Mozart

Vivaldi

Vivaldi

Katima

Katima

Ark

Ark