Een boottocht op het Zennekanaal (het Zeekanaal van Brussel naar de Schelde) is een boeiende confrontatie met het typische, drukke industriële leven op en om een moderne waterweg. Maar het kanaal biedt een waaier aan attracties. De stad Brussel zorgt voor een flinke brok geschiedenis en prachtige monumenten, én voor hedendaagse cultuur in alle vormen en maten. In Zemst gaat de boot door een sluis die een verval van bijna 9m overbrugt. En met het natuurgebied op het Noordelijk eiland van Wintam-Bornem, ontstaan na de verbinding met de nieuwe zeesluis van Wintam, komt zelfs de natuurliefhebber aan zijn trekken.

Al sinds de Middeleeuwen heeft Brussel een haven, maar op een goede rechtstreekse verbinding met de Schelde en de Noordzee heeft de stad langer moeten wachten. Omdat de grillige Zenne daar niet voor geschikt was en omdat de Brusselaars het beu waren hoge tolgelden te betalen aan de stad Mechelen, werd rond 1550 begonnen met het graven van de Vaart naar Willebroek. Dit kanaal liep evenwijdig met de Zenne en mondde uit in de Rupel, tegenover Boom. Brussel was via het water rechtstreeks met Antwerpen verbonden.

Al op het einde van de 19de eeuw bleken de dokken in het oude Brusselse stadscentrum te klein voor de nieuwe generaties schepen. De haven werd uitgebreid tot buiten het stadscentrum met het Becodok en het Vergotedok en rond 1930 is gestart met de aanleg van een voorhaven op het grondgebied van Schaarbeek. Een rechtstreekse verbinding met de Schelde kwam in 1997 tot stand met de zeesluis van Wintam. Sedertdien heet het kanaal 'Zeekanaal van Brussel naar de Schelde' en kunnen zeeschepen tot 4500 ton doorvaren tot in de Brusselse voorhaven: Brussel heeft een zeehaven. Het gros van de goederen die er verhandeld worden, zijn bestemd voor de Brusselse markt en de Brusselse industrieën: vooral bouwmaterialen en petroleumproducten, maar ook landbouw-producten, voedingswaren en producten uit de metaalindustrie.
Waterweggebruikers benoemen het Zeekanaal ook als Zennekanaal, omdat de rivier de Zenne nooit ver weg is van het kanaal en omdat haar loop het kanaal op verschillende punten zelfs kruist.

Het moderne kanaal is een echte industrieas geworden. Van Vilvoorde, over Zemst tot Willebroek: bedrijven zijn alom aanwezig. Nu is het kanaal een belangrijke verkeersader en onmisbaar voor het goederentransport.